تبلیغات


استاندارد اروپا در کفپوش لمینت

استاندارد اروپا

استاندارد یورو برای کفپوش لمینیت EN 13329 به طور سیستماتیک تمام معیارهایی را که برای طبقه ای با کیفیت بالا و روش های آزمون مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد، لیست می کند. یک عنصر مهم از استاندارد، تعریف آن از کلاس بار است. این به مصرف کنندگان اجازه می دهد تا محصول با کیفیت را تشخیص دهند و محصول مناسب را برای کاربرد خود انتخاب کنند.


منبع این نوشته : منبع